در بازشناسی وجه تراژیک موقعیت معاصر

  نسخه‌ی ورد در بازشناسی وجه تراژیک موقعیت معاصر کارگاه دیالکتیک | ۲۹ آبان ۱۴۰۲ جنگ غزه، سویه‌ی مهمی از ماهیت تراژیک موقعیت تاریخی‌ای که در آن به سر می‌بریم را به‌تلخی در خود حمل می‌کند؛ گو اینکه این سویه‌ی تراژیک به‌خودی خود آشکار نمی‌شود، بلکه به خلق توهماتی دامن می‌زند که ماهیت آن را پنهان می‌دارند. منظور ما طبعا موضع‌گیری‌های یک‌جانبه‌ی دولت‌های قدرتمند و رسانه‌های جریان اصلی به‌نفع نسل‌کشی هدفمند دولت اسرائیل نیست؛ رویکرد کثیفی که این تهاجم نظامی وحشیانه‌ و جنایت‌های جنگیِ هدفمندِ معطوف به نسل‌کشی را با استناد به «حق دفاع از خودِ» اسرائیل توجیه و تطهیر ادامه ی مطلب…

مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد: درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش | امین حصوری

    کاراه دیالکتیک:کارگاه دیالکتیک: مبارزه‌ای که سر ایستادن ندارد: درباره‌ی قدرت جنبش دادخواهی – و شکنندگی‌اش بخش اول امین حصوری نسخه‌ی ورد مقدمه: مقصود این نوشتار برجسته‌کردن جایگاه و اهمیت تاریخی جنبش دادخواهی‌ و نیز آسیب‌ها و خطراتی‌ست که در مقطع کنونی آن را تهدید می‌کنند. ایستادگی/پیکار دلاورانه‌ی مادران و خانواده‌های دادخواه از دیرباز یکی از حماسی‌ترین نمودهای مبارزات ستمدیدگان در سپهر سیاسی ایران را رقم زده‌ است. طی قیام ژینا – بنا به‌ مجموع شرایط انضمامی – پیکار حول دادخواهیْ با انکشاف چشم‌گیر پتانسیل‌های تاریخی‌اش مقارن بوده است. به‌همین دلیل، از سرآغاز افول اعتراضات خیابانی تاکنون مادران و ادامه ی مطلب…

سالگرد خیزش ژینا و پرسش از «بدیل خیابان»

نسخه‌ی ورد سالگرد خیزش ژینا و پرسش از «بدیل خیابان» کارگاه دیالکتیک ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱. لشکرکشی دوباره‌ی جمهوری اسلامی به کردستان در سالگرد قیام ژینا و اِشغال نظامی خیابان‌ها در همه‌ی شهرهای ایران دسترسی معترضان به خیابان را مسدود کرد و برگزاری تجمعات و تظاهرات خیابانی را بسیار پرهزینه‌تر و عملا ناممکن ساخت. در این روز، تلاش‌های دلیرانه و‌ پراکنده‌ی معترضان برای ایجاد شکافی در این پادگان سراسری، به‌طور وحشیانه‌‌ای سرکوب شدند و عمدتا ناکام ماندند. در امتداد کاربست فزاینده‌ی سیاست ارعاب توسط رژیم ایران، این سرکوب‌ها – عامدانه– اشکال وحشیانه‌تری یافتند تا نشان دهند که خیابان در کنترل ادامه ی مطلب…

چگونه اتحادیه‌ی اروپا سرکوب را تامین مالی می‌کند؟ | نویسنده: رتا بارفوس

نسخه‌ی ورد درس‌های انقلاب سودان متن نهم متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم متن پنجم | متن ششم | متن هفتم | متن هشتم مقدمه‌ی مترجم: ۱. جنبش انقلابی سودان از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون راه دراز و پرفراز و نشیبی را طی کرده، بی‌آنکه هیچ‌گاه متوقف شود. پس از آنکه تن‌دادن نظامیان به سقوط عمر البشیر و سپس تمهید دولت انتقالی (ترکیبی از نظامیان و ائتلاف احزاب، تحت سیادت نظامیان) نتوانست مردم را به خانه بفرستد و شعله‌ی پیکار انقلابی را خاموش سازد، نظامیان با کودتای اکتبر ۲۰۲۱ قدرت را یک‌کاسه کردند و لاجرم نقاب ادامه ی مطلب…

درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها» | امین حصوری – بازنشر از نشریه‌ي نقد

اه دیالکتیک: درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها1»: تانگوی قدرت‌های جهانی با حاکمان ایران امین حصوری، تیر ۱۴۰۲ بازنشر از نشریه‌ی نقد دریافت نسخه‌ی ورد ۱. مقدمه طی هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم‌ که چگونه دولت آمریکا و‌ همتایان غربی‌اش بار دیگر از هرسو برای رژیم جمهوری اسلامی ایران فرش قرمز پهن می‌کنند. طی کمتر از یک ماه با زنجیره‌ی رویدادهایی2 مواجه شده‌ایم‌ که گرچه فی‌نفسه مغایرتی با سازوکارهای معمول در مناسبات جهانی قدرت‌ ندارند، اما با نظر به فضایی که با قیام ژینا گشوده شد، موجی از سردرگمی و ناباوری و خشم و سر‌خوردگی را برانگیخته‌اند. چون با توجه به مختصات این ادامه ی مطلب…

منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم – برای مردم سودان | ترجمه‌ی جمعی

  نسخه‌ی ورد درس‌های انقلاب سودان / متن هشتم: متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم | متن پنجم | متن ششم | متن هفتم   منشور انقلابی برای برپایی قدرت مردم (RCEPP) برای مردم سودان تاریخ انتشار: ژانویه‌ی ۲۰۲۳ ترجمه‌ی جمعی (کارگاه دیالکتیک، منجنیق، ریشه‌های سرخ) خرداد ۱۴۰۲ *   *   * مقدمه‌ی مترجمان1 از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون روند انقلابی در سودان همچنان زنده است و به‌همان نسبت، روند سرکوب‌ها نیز همچنان ادامه دارد. آخرین نمونه‌ی این سرکوب‌ها محاصره‌ی انقلاب ازطریق پیامدهای فاجعه‌بار «جنگ ژنرال‌ها»‌ست؛ پس از آنکه چهار سال سرکوب بی‌وقفه‌ی ژنرال‌های متحد، در مهار ادامه ی مطلب…

زندگی حق ماست، اعتصاب راه ما – درباره‌ی جایگاه کارگران در قیام ژینا | امین حصوری

نسخه‌ی ورد بازنشر از نشریه‌ی منجنیق (فلاخن ۲۳۷) خرداد ۱۴۰۲ زندگی حق ماست، اعتصاب راه ما درباره‌ی جایگاه کارگران در قیام ژینا امین حصوری مقدمه: زنجیره‌ی خیزش‌های توده‌ایِ در‌هم‌تنیده‌‌ای که از دی ۹۶ در جامعه‌ی ایران پدیدار شد، با قیام ژینا وارد فراز درخشانی شد که تأثیرات ژرف و ماندگاری بر درون‌مایه‌ی مبارزات جاری و آتی دارد/خواهد داشت. داعیه‌ی محوری این نوشتار آن است که خیزش‌های توده‌ای متاخر – و مشخصاً قیام ژینا – در تحلیل نهاییْ ماهیتی طبقاتی دارند. بدین‌معنا که در پیوستار دیالکتیکی مبارزات عمومی ستمدیدگان علیه نظم مسلط، فهم این خیزش‌ها بدون رجوع به ساختار طبقاتی جامعه ادامه ی مطلب…

خیزش در سودان: مصاحبه با رفقای سودانی | نشریه‌ی ماتریالیسم تاریخی

درس‌های انقلاب سودان متن هفتم متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم | متن پنجم | متن ششم خیزش در سودان: مصاحبه با رفقای سودانی1 نشریه‌ی ماتریالیسم تاریخی ۲۷ مه ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) ترجمه‌: امین حصوری | نسخه‌ی ورد درآمدی بر متن:‌ گفتگوی حاضر در میانه‌ی ماه مه ۲۰۱۹ انجام گرفته است. پس از سقوط عمر البشیر، روند انقلاب سودان با چالش‌های جدی‌تری مواجه شد که با مسیر تعمیق آن پیوند داشت. از یک‌سو دستگاه نظامی–امنیتیِ سابق، تحت عنوان «شورای نظامی گذار»، می‌کوشد کنترل سیاسی را به‌دست بگیرد و دولتی بورکرات و تحت سلطه‌ی خود را ادامه ی مطلب…

«منشور مهسا» در بوته‌ی نقد | شماری از فعالین اجتماعی داخل کشور

«منشور مهسا» در بوته‌ی نقد نویسندگان: شماری از فعالین اجتماعی داخل کشور1 ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | نسخه‌ی ورد اخیرا منشوری تحت عنوان «منشور مهسا2» از سوی بخشی از اپوزیسیون قدرت‌مدار خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور به سمع و نظر عموم رسیده است که برخلاف ادعای خود، مبنی بر مدنظر قراردادن مطالبات نهادهای صنفی و مدنی و مطالبات مردمی، کاملا در ضدیت با آنهاست. با نگاهی به جنبش‌ها و مطالبات معلمی، کارگری، بازنشستگان، زنان، پرستاران و دانشجویان حداقل در دو دهه اخیر می‌توان به ماهیت ضد–دمکراتیک و ضد مردمی این منشور به‌رغم استفاده‌ی رتوریک از ادامه ی مطلب…

کمیته‌های مقاومت محلات در سودان – از تداوم مقاومت مردمی تا تدوین منشور سیاسی انقلاب

درس‌های انقلاب سودان متن ششم متن اول | متن دوم | متن سوم | متن چهارم | متن پنجم کمیته‌های مقاومت محلات در سودان از تداوم مقاومت مردمی تا تدوین منشور سیاسی انقلاب گزارش دریافتی از یک نشست | نسخه‌ی ورد پیش‌گفتار: متن پیش رو عمدتا مبتنی بر گزارش جلسه‌ای‌ست که در فوریه‌ی ۲۰۲۳ بین تعدادی از رفقای تبعیدی ایران و سودان برای تبادل‌نظر حول فرایندهای انقلابی در دو کشور برگزار گردید. چهار رفیق سودانی حاضر در این نشست در زمان حضورشان در سودان در «انجمن متخصصان سودان»، کمیته‌های مقاومت محلات خارطوم، و در نهادهای مقاومت در منطقه‌ي دارفور فعال ادامه ی مطلب…