ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت | امین حصوری

  نسخه‌ی ورد درباره‌ی امکانات و خطرات تدوام قیام ژینا: ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت امین حصوری | دی ۱۴۰۱ ۱. درباره‌ی زمینه‌ها و دلالت‌های دوام خیزش خیزش ژینا از اعتراضات مستمر خیابانی به جنگی فرسایشی و پراکنده میان دولت و مردمان ستمدیده بدل شده است. مخالفان از هر فرصت و مناسبتی برای بیان اعتراضات‌شان استفاده می‌کنند. وفاداری به این خیزشْ دیگر تنها از خاستگاه‌های مادی برآمدن خیزش تغذیه نمی‌کند، بلکه به یک اصل اخلاقی فراگیر و بدیهی تبدیل شده؛ اصلی که لزوما از پرنسیپ‌های سیاسیِ افراد نشأت نمی‌گیرد. حتی از میان آن «قشر خاکستریِ» منفعل و/یا مردد و … ادامه خواندن ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت | امین حصوری