سالگرد خیزش ژینا و پرسش از «بدیل خیابان»

نسخه‌ی ورد سالگرد خیزش ژینا و پرسش از «بدیل خیابان» کارگاه دیالکتیک ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱. لشکرکشی دوباره‌ی جمهوری اسلامی به کردستان در سالگرد قیام ژینا و اِشغال نظامی خیابان‌ها در همه‌ی شهرهای ایران دسترسی معترضان به خیابان را مسدود کرد و برگزاری تجمعات و تظاهرات خیابانی را بسیار پرهزینه‌تر و عملا ناممکن ساخت. در این روز، تلاش‌های دلیرانه و‌ پراکنده‌ی معترضان برای ایجاد شکافی در این پادگان سراسری، به‌طور وحشیانه‌‌ای سرکوب شدند و عمدتا ناکام ماندند. در امتداد کاربست فزاینده‌ی سیاست ارعاب توسط رژیم ایران، این سرکوب‌ها – عامدانه– اشکال وحشیانه‌تری یافتند تا نشان دهند که خیابان در کنترل ادامه ی مطلب…